Ekskluzīva darba ar preču zīmoliem pieredze

Uzņēmuma ”Brandnomika“ dibinātāji izstrādāja un īsteno komunikācijas stratēģijas sociālajos tīklos tādiem preču zīmoliem, kā ”ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, riska kapitāla fonds ”Nextury Ventures“, ”All Media Lithuania“ (bijusī TV3 grupa), ”Telia Lietuva“, ”SME Finance“ u.c., kas ļāva minētajiem uzņēmumiem kļūt par vairāk atpazīstamākiem, kā arī savus nospraustos mērķus sasniegt ātrāk un efektīvāk.

Ekskluzīva darba ar preču zīmoliem pieredze

Uzņēmuma ”Brandnomika“ dibinātāji izstrādāja un īsteno komunikācijas stratēģijas sociālajos tīklos tādiem preču zīmoliem, kā ”ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, riska kapitāla fonds ”Nextury Ventures“, ”All Media Lithuania“ (bijusī TV3 grupa), ”Telia Lietuva“, ”SME Finance“ u.c., kas ļāva minētajiem uzņēmumiem kļūt par vairāk atpazīstamākiem, kā arī savus nospraustos mērķus sasniegt ātrāk un efektīvāk.

Veiksmīga personīgo preču zīmolu radīšana

”Brandnomika“ dibinātāji bija vieni no tiem, kas strādāja pie uzņēmēja Ilja Laurss, basketbolista Edgara Ulanova, ekonomista Aleksandra Izgorodina personīgo preču zīmolu stiprināšanas gan presē, gan sociālajos tīklos.

Veiksmīga personīgo preču zīmolu radīšana

”Brandnomika“ dibinātāji bija vieni no tiem, kas strādāja pie uzņēmēja Ilja Laurss, basketbolista Edgara Ulanova, ekonomista Aleksandra Izgorodina personīgo preču zīmolu stiprināšanas gan presē, gan sociālajos tīklos.

Vairāk kā 12 gadi komunikācijas jomā

Pieredze dažādos sektoros, kuriem piemīt strauja attīstība: investīciju fondi, finanšu tehnoloģijas, telekomunikācija, sports, zaļā enerģētika un aprites ekonomika.

Vairāk kā 12 gadi komunikācijas jomā

Pieredze dažādos sektoros, kuriem piemīt strauja attīstība: investīciju fondi, finanšu tehnoloģijas, telekomunikācija, sports, zaļā enerģētika un aprites ekonomika.

Klients kā partneris

Uz klientu raugāmies kā uz partneri. Īpaša uzmanība, sadarbība un abpusēja saskaņa sekmē pamatmērķa sasniegšanu– būt zināmam, atpazīstamam un attīstīties ātrāk. Vienmēr piedāvājam visvairāk inovatīvus un labākos risinājumus.

Klients kā partneris

Uz klientu raugāmies kā uz partneri. Īpaša uzmanība, sadarbība un abpusēja saskaņa sekmē pamatmērķa sasniegšanu– būt zināmam, atpazīstamam un attīstīties ātrāk. Vienmēr piedāvājam visvairāk inovatīvus un labākos risinājumus.

Pakalpojumi

Vadītāju komunikācija

Korporācijas komunikācija

Sociālie mediji

Tirgzinības komunikācija

Digitālā tirgzinība

Sakari ar plašsaziņas līdzekļiem

Analītiskā komunikācija

Iekšējā komunikācija

Mēs presē